Vedlikehold

LYDIA Tilstand

LYDIA Tilstand reduserer ressursomfanget av en tilstandsanalyse dramatisk. Du registrerer vurderingene dine «on site», og slipper å gjøre jobben om igjen tilbake på kontoret. LYDIA Tilstand er utviklet i tråd med Norsk Standard for tilstandsanalyse (NS 3424). I tillegg til å registrere tilstandsvurderinger, kan du registrere både nye systemer og komponenter i henhold til Norsk … Read more

Ny-versjon-AO_2

Ny versjon av LYDIA AO

Vi har nå laget en ny og forbedret versjon av LYDIA AO. Den nye versjonen inkluderer: Klokkefunksjon for timeføring Oppdatert og forbedret brukergrensesnitt Offline-funksjonalitet Ny og forbedret lokaliseringsvelger Funksjonalitet for «deltager» Sjekkpunkter Status «Ikke sjekket» Merknad med målerverdi og beskrivelse LYDIA AO er verktøyet som gjør arbeidsdagen enklere. Lydia AO er en app for både … Read more

lydialogo nettside

Ny versjon av LYDIA

Vi har bl.a. gjort mye innenfor drift og vedlikehold: Visuell ressursplanlegger Ny og bedre listevisning Nye knapper for bedre og enklere navigering mellom behov, tiltak og avvik Nye og like skjema Nye og forbedrede filter Disse endringene gir bedre arbeidsflyt!