Om Lydia AS

Lydia AS har sitt utspring fra teknologimiljøet ved SINTEF og NTNU. Selskapet produserer og vedlikeholder det markedsledende programvaresystemet LYDIA. Løsningen defineres som et verktøy for bedre fasilitetsstyring. Tidligere ble dette fagområdet omtalt som forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av bygninger og eiendommer. Det internasjonale begrepet er Facilities Management, og vi som leverer dataløsninger innen Facilities Management omtales ofte som CAFM-leverandører – Computer Aided Facilities Management.

Våre to viktigste konkurransefortrinn er følgende:

1) Vi har markedets mest brukervennlige system
2) Vi har bransjens beste kundesupport

Lydia AS har mange fornøyde kunder innen både offentlig og privat sektor. Kundene forteller om store gevinster og nytteverdier ved å benytte vår løsning. I tillegg til programvaren tilbyr vi en rekke konsulenttjenester og vi gir deg gode råd slik at du får struktur på hverdagen og bedre oversikt og kontroll over verdiene du forvalter, drifter eller vedlikeholder.

Lydia AS er Norges ledende leverandør av programvare for Facilities Management.