Basisinformasjon

LYDIA® inneholder all basisfunksjonalitet.

Kjøper du LYDIA® får du et komplett verktøy for areal- og eiendomsforvaltning i tillegg til en effektiv løsning for drift og vedlikehold.

Systemet kan bygges ut med flere fagmoduler, web­moduler, mobile løsninger og en rekke tilleggsfunksjoner. LYDIA®-konseptet har svært mye funksjonalitet som standardutstyr. Samtidig gir vi deg muligheten til å utvide bruken av systemet etter hvert. Det betyr lave oppstartskostnader og nytteverdier fra dag én.

Grunnpakken inneholder funksjonalitet for å bygge opp et eien­domsregister og et tegningsarkiv. Du kan også få oversikt over dine leverandører og serviceavtaler. Finnes det annen informasjon om bygningsmassen, for eksempel FDV-data, kan dette importeres til systemet. Du kan videre koble tiltak og arbeidsordrer til det enkelte vedlikeholdsobjektet. Løse gjenstander som kunst eller inventar kan også registreres. Du kan sette opp en regelstyrt arbeidsflyt som sikrer rask og effektiv behandling av avvik og behov.

Drift og vedlikeholdsdelen sikrer en god flyt på løpende driftsoppdrag samtidig som alle periodiske kontroller blir ivaretatt.

Systemet passer både for deg som har et par bygårder å holde orden på, og for deg som forvalter flere millioner kvadratmeter bygningsmasse med hundrevis av brukere. LYDIA® inneholder basisfunksjonaliteten og er selve motoren i løsningen. Det er lett å utvide med ny funksjonalitet, og vi har valgt å dele disse inn i fire modulgrupper: