Drift og vedlikehold

Under modulen Drift og vedlikehold finner du all nødvendig funksjonalitet for å håndterer både løpende og planlagte opggaver knyttet til bygninger og eiendommer.

Generering av arbeidsordre er selve kjernen i et FDV-system. I LYDIA har vi lagt stor vekt på å gjøre denne prosessen så enkel som mulig. Selve prosessen deler vi inn i to trinn:

  • Behov
  • Tiltak

LYDIA håndterer både drift og vedlikehold under ett. Det er ingen funksjonsmessige forskjeller mellom drifts- og vedlikeholdstiltak; begge typer tiltak dukker opp i arbeidslista til den som skal utføre dem og behandles på samme måte der. Kun klassifiseringen skiller dem. Vedlikehold kan styres i henhold til kalendertid, driftstid, tilstand eller hendelse.

Det er også lagt inn en rekke verktøy for å understøtte prosessen. Prosjekthåndtering, Serviceavtaleadministrasjon, Standardtiltak/tiltaksmaler, Kalenderlink med synkronisering mellom LYDIA og Microsoft® Outlook og Timeregistrering er noen av de aktuelle verktøyene