eLYDIA

Effektive webløsninger for LYDIA

eLYDIA er en samlebetegnelse på webløsningene som leveres som tilleggsmoduler til LYDIA®. Hensikten er å sikre bedre tilgjengelighet for ansatte eller kunder og dermed gjøre det enklere å yte bedre kundeservice og hente ut informasjon fra LYDIA.

eLYDIA Behovsinnmelding

Modulen inneholder to komponenter som på hver sin måte forenkler hverdagen. Behovsmelding er en webside som du kan gjøre tilgjengelig for alle leietakere eller andre som ønsker å melde fra om et servicebehov. Innmelderen gjør jobben med å registrere informasjon, og du sikrer at vedkommende blir holdt orientert underveis. Status er innmelderens egne sider. Her kan innmelderen kjapt få oversikt over status på alle innmeldte behov. Er du opptatt av god kundeservice er dette et nyttig verktøy!

eLYDIA Arbeidsliste

eLYDIA Arbeidsliste er arbeidslista til den som skal utføre jobben. Oppgaver som skal utføres for en gitt tidsperiode blir listet opp og det er enkelt å ta ut arbeidsordrene og sluttføre disse etterhvert. Dermed jobbes det mer strukturert, og responstiden fra et behov registreres til det blir utført går ned.

eLYDIA Areal

Dersom du har registrert tegninger i LYDIA®, kan disse distribueres til alle i organisasjonen. Ved hjelp av nettleseren klikker du deg frem til riktig tegning, drar i tegningen og zoomer deg til riktig område, akkurat som når du bruker Google®Maps sin karttjeneste. Dermed kan hele organisasjonen på en enkel måte få tilgang til tegningsarkivet.

eLYDIA Brann

Dette er en komplett brannbok i elektronisk versjon. Har du branntegninger etablert i LYDIA® vil disse vises i webløsningen.I tillegg vises all nødvendig branndokumentasjon, fra overordnet nivå ned til det enkelte rom i et bygg. Avvik som avdekkes ved brannkontrollrunder vises i brannboka, og i tillegg er alle lover og forskrifter kun et klikk unna!