LYDIA+

Smartere løsninger

LYDIA+ er en samlebenevnelse på tilleggsverktøy som kan komplettere LYDIA®. Her finner du alt fra moduler som gir deg online styrings-informasjon til smarte løsninger som hjelper deg å huske på viktige gjøremål.

Under samlebetegnelsen LYDIA+ finner du moduler og løsninger som ikke naturlig hører hjemme under de øvrige modulgruppene, men som likevel kan ha stor betydning for å øke nytteverdien av LYDIA.

Tilgjengelige moduler er:
  • LYDIA+ Dashboard – Gir ledelses- og styringsinformasjon
  • LYDIA+ Varsling – Gjør det mulig å sette opp varsling ved f.eks utløp av garantitider, ikke sluttførte tiltak og lignende
  • LYDIA+ Temategninger – Gir mulighet for å etablere temategninger for f.eks VVS, EL, Bygg osv.
  • LYDIA+ LYDIAlink – En ”verktøykiste” for å koble systemet til andre systemer