LYDIApro

LYDIApro – Fagmoduler

LYDIApro inneholder fagmoduler klar til bruk. Dersom du ønsker hjelp fra oss i Lydia AS bistår vi gjerne i prosessen med innføring av den enkelte fagmodulen i organisasjonen. Dermed er du sikret at datasystemet blir utnyttet best mulig slik at du kan hente ut gevinstene.

De fagmodulene som er tilgjengelige i LYDIApro er:

LYDIApro Brann:

LYDIApro Brann er et system som hjelper deg å ha full kontroll på alt brannrelatert arbeid. Her registrerer du hva du har av utstyr, hvor du har brannfarlige varer og hvordan brannkontrollrundene skal foregå. Gir deg trygghet og bedret brannsikkerhet. Modulen kan kompletteres med web-løsningen eLYDIA Brann.

LYDIApro Leie:

LYDIApro Utleie gir oversikt over alle leieforhold, kontrakter, priser, beregner arealinformasjon, fordeler kostnader knyttet til fellesarealer og danner grunnlaget for fakturaunderlaget som sendes til regnskaps-systemet for videre oppfølging. Sikrer at du får betalt for de arealene du forvalter.

LYDIApro Renhold:

LYDIApro Renhold er et komplett planleggings- og styringssystem for renholdsavdelingen. Du kan optimalisere renholdsområder og arbeidsplaner og få ut arbeidslister for den enkelte renholder med grafiske visuelle oversikter som letter det daglige arbeidet. Oversiktlige kostnadsrapporter hjelper deg å holde styringen!