Vedlikeholdsobjekter

LYDIA® – Vedlikeholdsobjekter

Med begrepet Vedlikeholdsobjekt menes alle objekter det kan foretas isolerte aktiviteter på eller med. I LYDIA betyr dette bygningsdeler, brannutstyr, utstyr generelt, kunst, planter og låser/nøkler.

Felles for alle disse er at du kan lokalisere de, opprette tiltak, registrere tilstander og egenskaper, koble til dokumenter og låne de ut. Dersom tiltaket skal utføres på et vedlikeholdsobjekt, er det lett å hente frem all relevant informasjon om vedlikeholdsobjektet når tiltaket skal utføres: dobbelklikk på det i tiltakets lokaliseringsboks. Dette vil åpne skjemaet for det aktuelle vedlikeholdsobjektet og all registrert informasjon er tilgjengelig; driftsdokumentasjon, delelister, informasjon om leverandør og produsent med mer skal være lagret her.

Bygningsdeler

En bygningsdel er definert som en del av en bygning som, i seg selv eller i kombinasjon med andre lignende deler, oppfyller en karakteristisk funksjon i bygningen. Det mest vanlige, og det absolutt mest hensiktsmessige, er å forholde seg til et standardisert sett bygningsdeler forhånsdsdefinert i en bygningsdelstabell. LYDIA leveres som standard med enten NS 3451 Bygningsdelstabell eller Tverrfaglig merkesystem. Alle bygningsdeler som registreres i LYDIA blir registrert i forhold til en post i bygningsdelstabellen.

Utstyr

Under Utstyr kan man registrere inventar og utstyr og knytte disse til lokalisering. Det kan registreres vedlikeholdsopplysninger om de ulike inventartypene og om det enkelte inventarelement. Modulen har funksjoner for kassasjonsrutiner som tilfredsstiller offentlige etaters revisjonskrav. Modulen ivaretar også administrative funksjoner i forhold til inventar og utstyr.

Plante

Mange organisasjoner og bedrifter har park- og hageanlegg som deler av sin eiendomsmasse. Vedlikeholdsobjektet Plante er et kraftig og fleksibelt verktøy for drift og vedlikehold av grøntarealer.

Kunst

I vedlikeholdsobjektet Kunst får du en skreddersydd modul for registrering, forvaltning og administra­sjon av din organisasjons kunst og utsmykning. Her får man registrert all relevant informasjon om hver enkelt gjenstand, alt fra tittel og kunstner, via utførelsesteknikk og materiale til innkjøpspris, lokalisering og utlånshistorikk.