Arealforvaltning

Arealforvaltningsprosessen

LYDIA gir deg umiddelbar oversikt over arealet som forvaltes

LYDIA gir deg oversikt over arealene dine, både på overordnet nivå for hvert bygg og mer detaljert med digitale tegninger for hver etasje i bygget. LYDIA gir deg informasjonen du trenger for å best mulig utnytte dine arealer.

UTFORDRING

LYDIA gir deg umiddelbar oversikt over arealet som forvaltes.

Har du opplevd å måtte lete rundt i skuffer og skap etter den oppdaterte plantegningen for en bestemt etasje i et bygg? Eller opererer du med digitale filer liggende på ulike filområder? Kanskje er en pdf-fil uten riktig målestokk det eneste du har å hjelpe deg med? Da er i så fall behovet der for å etablere et system som sikrer at denne verdifulle informasjonen tas vare på og at den blir gjort tilgjengelig på en enkel måte. Mange er ikke klar over at denne informasjonen allerede finnes hos arkitekter, entreprenører eller konsulenter. Du har ofte både kjøpt og betalt for den – det handler om å samle og systematisere den.

LØSNING

LYDIA tilrettelegger plantegningene slik at de som arbeider med FDVU kan gjøre seg nytte av dem. I systemet er det svært enkelt å hente ut tegninger for de ulike fagområdene, f.eks VVS, EL, Brann eller Bygg.

LYDIA inneholder samtidig data-baseinformasjon som gjør det mulig å raskt få oversikt over arealene. Ønsker du å vite hvor mange kvadratmeter fellesareal som finnes i et gitt bygg? Eller hvor mange kvadratmeter av typen ”bad” som er registret? Eller kanskje du ønsker å visualisere hvor de tekniske rommene befinner seg i en gitt etasje? I LYDIA er denne type informasjon bare noen tastetrykk unna.

NYTTEVERDI

Totaloversikt – Arealforvaltning handler om å vite hva du forvalter. Med LYDIA har du god oversikt over arealene.

Spare tid – Det er åpenbart mye tid å spare på å ha tegningene i en database. Originalen finner du i LYDIA, og med noen få tastetrykk har du skrevet ut tegningen med de spesifikasjoner du var på jakt etter.

Analyse – LYDIA gir deg mulighet til å analysere arealbruken. Hvor mye areal har du pr. ansatt? Hvorfor bruker avdeling A så mye mer areal enn avdeling B?