Brann

Brannprosessen

Digital brannperm – alt du trenger for et effektivt brannvernarbeid.

LYDIA gir deg en komplett elektronisk brannbok integrert med de øvrige modulene i løsningen. Du benytter eksisterende eiendomsinformasjon og branntegninger, og kompletterer med prosedyrer, rutiner og annen dokumentasjon. LYDIA sørger for at avvik fra kontrollrunder følges opp spesielt. Med all dokumentasjon i LYDIA blir det bare hyggelig å få brannvesenet på besøk.

UTFORDRING

Ønsker du full kontroll på alle brannrelaterte avvik og mulighet til å fokusere på brannvernarbeid fremfor å vedlikeholde og ajourføre brannpermer? Vi er alle opptatt av at arbeids-plassen skal være et trygt sted. Brannvernarbeid er derfor en viktig oppgave i alle virksomheter.

Myndighetene stiller strenge krav til dette gjennom forskrifter og lover, og arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er høyt prioritert på mange arbeidsplasser i Norge. Hva er egentlig status når det gjelder brannvernarbeidet på de byggene du forvalter? Mange sliter med dårlige rutiner og har mangelfull og lite oppdatert branndokumentasjon. Brannpermen står kanskje i hylla, men det er vanskelig å vite om den er oppdatert eller inneholder feil informasjon. Du er kanskje ikke helt sikker, men brannvesenet vil helt sikkert finne det ut!

LØSNING

Alle branntegningene du har samlet i LYDIA kan gjøres tilgjengelige for hele organisasjonen. De tegnelagene som har med brann å gjøre samles i tema, og kan vises i den digitale brannboka. Det du ser på web er med andre ord nøyaktig det samme som arealforvalteren jobber med i LYDIA. Forandres en brannplan vises dette umiddelbart for alle brukere.

Med LYDIA blir alle dokumenter, instrukser og annen relevant informasjon som hører hjemme i brannboka gjort tilgjengelig for brannvernansvarlige og resten av organisasjonen via det samme grensesnittet på intranettet. Spesifikk dokumentasjon for det enkelte bygg kan også legges inn.

NYTTEVERDI

Riktig fokus – Med LYDIA rettes fokuset mot å drive brannvernarbeid i stedet for å oppdatere dokumentasjon.

Gjenbruk av data – Det er ingen grunn til å operere med flere eiendomsbaser, separate branntegninger eller sære kontrollsystemer. Du kan selvsagt dra nytte av allerede etablerte data i LYDIA.

Oversikt og helhet – Med LYDIA får du kontrollen og oversikten som gjør at du kan jobbe systematisk med brannvernarbeidet!

Sikkerhet – Med LYDIA kan du være trygg på at du oppfyller alle myndighetskrav på området.