Energioppfølging

Energioppfølging

Ta kontroll over energiforbruket.

LYDIA kan kompletteres med et webbasert energioppfølgingssystem som henter data fra forskjellige målere, og som blant annet gir deg energi/temperaturkurver og oversikt over energiforbruket i hele eller deler av et bygg. Arealdata fra LYDIA kan benyttes, men løsningen kan også kjøre som et frittstående system for energioppfølging. Det er store summer å spare på å få oversikt over energibruken.