Internkontroll

Internkontrollprosessen

Bedre oversikt over internkontroll-prosessen.

LYDIA sikrer at internkontrollen foregår på en systematisk måte og utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Samtidig sørger LYDIA for at avvik som oppdages blir behandlet spesielt, og at de løses i tillegg til de faste driftsoppgavene. Med LYDIA får du system på internkontrollen.

UTFORDRING

Sliter du med å få oversikt over hvilke internkontroller som skal utføres, hva som inngår i disse og når de skulle ha vært gjennomført? Det er du ikke alene om. Alle virksomheter og beredskap (DSB) har et spesielt ansvar for brann- og EL-sikkerhet. Eiendomsforvaltere med bygg som klassifiserer til DSB-tilsyn er pålagt å ha et system som tar vare på helheten ved internkontroll av disse områdene. Arbeidet med å tilfredsstille myndighetene er ofte unødvendig tidkrevende hvis du ikke har et verktøy som tar vare på helheten og gir oversikt over disse oppgavene.

LØSNING

LYDIA inneholder en komplett løsning for internkontroll som sikrer at alle lovpålagte periodiske ettersyn og kontroller blir utført på de tidspunktene de skal. I LYDIA kan du enkelt sette opp kontrollrunder innenfor de aktuelle fagområdene brann, EL og VVS.

Den fleksible listevisningen i LYDIA gjør det enkelt å administrere alle tiltakene som skal gjennomføres, og med LYDIA Dashboard får du en umiddelbar statusoversikt.

NYTTEVERDI

Bedre oversikt – Internkontroller gjennomføres ofte av de samme menneskene som også utfører driftsoppgavene. Er det eksterne leverandører som utfører arbeidet må disse følges opp på samme måte. I LYDIA får du oversikt over oppgavene, ressursene og tidsfristene knyttet til arbeidet med internkontrollen.

Lettere å oppfylle kravene – I LYDIA er det lett å følge opp avvik eller ikke sluttførte tiltak på en systematisk måte. Dermed kan du som leder dette viktige arbeidet komme i forkant av situasjonen, og du slipper å stå skolerett når DSB er på besøk!

Strukturert og effektiv arbeidsdag – Dersom du strukturerer arbeidet med internkontrollen vil dine medarbeidere oppleve en mer effektiv arbeidsdag. Organisasjonen jobber mer systematisk og blir bedre rustet til å fokusere på de riktige tingene.