Økonomi

Økonomi

Gir oversikt over økonomien i FDVU-arbeidet.

LYDIA har flere funksjoner som støtter opp under den økonomiske styringen av virksomheten. Alle tiltak og arbeidsordrer kan kompletteres med kostnader og tidsforbruk, og til sammen danne grunnlaget for fakturering eller intern kostnadsfordeling. Disse dataene sendes fra LYDIA til økonomisystemet og returneres tilbake. Dermed får du full oversikt over timeforbruk og andre kostnader, og du vet i ettertid hvordan pengene til drift og vedlikehold er brukt.