Renhold

Renholdsprosessen

Komplett system for eget renhold eller kontroll av leverandør.

LYDIA er et planleggings- og styringssystem for renholdsavdelingen, fullt integrert med resten av løsningen. Med LYDIA kan du lage arbeidsplaner, og ta ut arbeidslister for den enkelte renholder med grafiske oversikter. Kostnadsrapportene i LYDIA hjelper deg å holde styringen på økonomien i renholdet.

UTFORDRING

Vet du om renholdsressursene i din organisasjon utnyttes optimalt? Har renholdsavdelingen et verktøy for planlegging av det daglige renholdet som er samkjørt med aktivitetene til resten av drifts-organisasjonen?

For de fleste store organisasjoner er utgiftene til renhold den største posten på driftsbudsjettet. I mange virksomheter er det helt avgjørende at renholdet utføres på riktig sted til riktig tid og med riktig metode. Har du lokaler der det behandles syke mennesker eller produseres mat må du ha full kontroll på renholdet – alltid!

Er renholdet i din organisasjon stadig utsatt for benchmarking og konkurranse fra eksterne leverandører? Uten et system der oppgaver, arealer og tider er dokumentert har du lite å stille opp med i slike prosesser.

Internfakturering av renholds-tjenester som en del av intern-husleien kommer i større og større grad. Kan du på en enkel måte finne ut hvor mye en gitt leietager skal betale for sine renholdstjenester? Fakturerer du for mye kan du være sikker på å få misfornøyde kunder, – fakturerer du for lite driver du dårlig butikk…

LØSNING

Løsningen for renhold i LYDIA baserer seg på samme arealdata som alle andre moduler i LYDIA samme tegninger og samme lokaliseringsdata. Dette betyr at de som driver med renhold til enhver tid har tilgang til samme arealinfo som resten av organisasjonen.

Systemet er databasebasert og fleksibelt. Du kan oppdatere flere poster på en gang: Gjør om nøkkeltall eller frekvens, og du får umiddelbart tilbakemelding om hvilke ressurser du har spart eller økt i den nye modellen. Ut i fra de samme dataene kan du ta ut rapporter som viser en renholders ukeplan, kostnader og m2 pr. time for bygg og renholdsområde.

Løsningen gjør det enkelt å ta ut rapporter som viser hva hver enkelt renholder skal gjøre og hvilke ressurser som går med hvor. Når et rom endrer funksjon kan man lett ta ut nye og oppdaterte renholds-planer. Hvert rom blir i LYDIA tildelt tid i forhold til størrelse og nøkkeltall, noe som gir deg oversikt over arbeidsmengden.

NYTTEVERDI

Enhetlige underlagsdata – LYDIA sørger for at de som driver med renhold til enhver tid har tilgang til samme arealinfo som resten av organisasjonen. Dette sparer unødige dobbeltregistreringer og dataoverføringer, operasjoner som er sårbare for feilregistreringer.

Oversikt over ressursbruken – LYDIA gir nøyaktig oversikt over hvilke rom som hører til i et renholdsområde, både i listeform og på tegninger. Hvert rom blir tildelt tid i forhold til størrelse og nøkkeltall og slik får du oversikt over ressursbruken.

Dokumentasjon og konkurranseevne – Alle renholdsoppgaver kan dokumenteres i LYDIA, både de faste og de man gjør etter spesiell avtale. Løsningen leveres med flere standardrapporter, med og uten grafikk. Dette gir renholds-avdelingen bedre konkurranseevne i en konkurransesituasjon.