Vedlikehold

Vedlikeholdsprosessen

Hjelper deg å følge opp vedlikeholdet på en skikkelig måte.

LYDIA gir deg oversikt over alt planlagt vedlikeholdsarbeid. Med data fra tilstandsvurderinger og estimerte kostnader pr. vedlikeholdsjobb får du raskt oversikt over hva som er behovet for vedlikehold de neste årene.

UTFORDRING

Vi i Norge har kommet langt i arbeidet med tilstandsvurderinger, men svikter i stor grad når det gjelder å følge opp disse i praksis. Mange vedlikeholdsbehov skyldes for dårlige rutiner i forbindelse med oppfølging av løpende tilsyns-oppgaver. Dersom takrenna ikke repareres under den årlige kontrollen, vil man om noen år få et vedlikeholdsbehov i form av råteskader.

Mange ønsker seg større forutsigbarhet slik at man kan få en jevnere fordeling av vedlikeholdsutgiftene. Andre tar kostnadene når de dukker opp, men har likevel et overordnet behov for å sjekke status på taket hvert femte år.

LØSNING

LYDIA gir deg mulighet til å definere alle vedlikeholdsoppgaver som prosjekter med budsjetterte kostnader og planlagte tiltak. Dermed har du full kontroll på alle planlagte vedlikeholdsoppdrag innenfor en gitt tidsperiode, og du ser umiddelbart kostnadene som er relatert til de forskjellige vedlikeholdsområdene. Det er lett å komme i gang med å systematisere arbeidet. Har du en tilstandsrapport fra et bygg så legger du inn denne. Har du 200 tak som skal ha ettersyn hvert femte år kan du enkelt registrere dette.

NYTTEVERDI

Budsjettkontroll – Med LYDIA får du oversikt over kostnadene som brukes til vedlikehold – ferdig kontert.

Bedre leverandøroppfølging – LYDIA gjør det enkelt å iverksette tiltak eller prosjekter som entreprenører eller eksterne konsulenter skal utføre. Underveis i året har du løpende kontroll med alle vedlikeholdskostnader.

Helhet – Vedlikeholdsoppgavene sammen med driftsoppgaver og intern-kontroll spiller sammen i ett system som benytter seg av samme datagrunnlag.