Vedlikeholdsobjekt

Vedlikeholdsobjekt

Full oversikt over bygningsdeler og eiendeler som utstyr, kunst og planter.

Med LYDIA får du et fullstendig utstyrsregister hvor alle løse gjenstander som inventar, datamaskiner eller verdifulle kunstverk er dokumentert. Her kan du også følge opp parker og grøntanlegg.

UTFORDRING

Du har kanskje registrert alle bygningsdelene dine, har full kontroll på brannalarmanlegg og ventilasjon. Men hva med video-kanoner, PC-er og kopimaskiner? Er disse registrert i et system som følger opp status, utlån og garantidatoer?

Mange organisasjoner og bedrifter har park- og hageanlegg som en del av sin eiendomsmasse. Har du tenkt på at disse også krever pleie og vedlikehold? Og hva med kunstverk og andre verdifulle gjenstander? Vet du hva disse er verdt og om de skal vedlikeholdes? Og vet du hvor de er?

LØSNING

I LYDIA kan du kategorisere og registrere løst inventar og utstyr og knytte disse til lokaliseringer. Løsningen for utstyrsforvaltning har en integrert funksjon for utlån og utleie, samt kassasjonsrutiner som tilfredsstiller offentlige etaters revisjonskrav. Også administrative funksjoner i forhold til inventar og utstyr ivaretas.

I LYDIA er det også lagt til rette for et effektivt og rasjonelt vedlikehold av hager, parker og andre grønt-arealer som krever stadig ettersyn og vedlikehold gjennom skiftende årstider.

Kunst og andre verdifulle objekter i organisasjonen kan administreres i LYDIA. Du registrerer all relevant informasjon om hver enkelt gjenstand, og får dermed oversikt over alt fra plassering, tilstand til forsikringssum og kjøpsdato.

NYTTEVERDI

Bedre oversikt over verdiene – Med utstyr, inventar og andre objekter registrert i LYDIA kan du enkelt få oversikt over hvor disse er lokalisert, hvilken tilstand de er i og hvilke verdier de utgjør. Med LYDIA kan du også enkelt holde orden på utlån og utleie av utstyr og annet inventar.

Enklere vedlikehold – Det registrerte inventaret eller vedlikeholdsobjektene kan knyttes til tiltak og arbeidsordrer og inngå i vedlikeholdsplanen for bygget. LYDIA gjør det dermed enklere å holde alle verdier ved like.