Tjenester

Vi tilbyr en rekke kurs og tjenester i forbindelse med programvaren

Selv om LYDIA er et brukervennlig system, er det viktig å ha god kunnskap om alle funksjonene og mulighetene i programvaren. Våre medarbeidere har utdanning og erfaring fra flere fagområder. Hos oss finner du et bredt fagmiljø og vi har kompetanse innen både bygg-, arkitekt- og tekniske fag, IT- og ingeniørfag, økonomi- organisasjons- og administrasjonsfag.

Her finnes en oversikt over noe av tjenestetilbudet:
 • Prosjektledelse og rådgivning
 • Tekniske tjenester som installasjon av program og maskinvare
 • Tjenester i forbindelse med tilrettelegging av datagrunnlag og programmoduler
 • Implementering av programvaren i organisasjonen, rutinebeskrivelser, arbeidsflyt osv.
 • Bistand til organisasjonsutviklingsprosesser i forbindelse med bruk av programvaren
 • Opplæring i forkjellige varianter
 • Tilstandsanalyser
 • Tegnetjenester, digitalisering av tegningsgrunnlag, skanning og liknende
 • Hjelp til strukturering av data og import
 • Hjelp til å lage spesialtilpassede rapporter
 • Tilpasninger av integrasjonspunkter og grensesnitt mot andre systemer
 • Support og oppfølgingstjenester
 • Kost/nytteanalyser
 • LYDIA-ekspert til leie – “på stedet konsulentbistand” for eksempel en dag pr. uke

Ta kontakt med oss for å diskutere hvilke tjenester og kurs som passer for ditt behov. Tlf.: 73 80 93 60, E-post: firmapost@lydia.no.